FAQ

Zde najdete odpovědi na časté otázky, které vám pomohou lépe porozumět našim službám.
Pokud máte další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Daňový ráj je zažité označení pro státy a regiony, které zahraničním společnostem umožňují významně snížit daňovou zátěž nebo ochránit majetek. Často se jedná o zámořské státy v exotických destinacích. K oblíbenosti daňových rájů přispívá předvídatelné a srozumitelné právní prostředí, jednoduché účetní a daňové systémy nebo lepší vymahatelnost práva.

Řada států poskytuje své právní prostředí pro registraci zahraničních společností, aby k sobě dostala mezinárodní kapitál. Jako protislužbu jim nabízí zvýhodněný daňový režim a právní jistotu.

Zásadním benefitem offshore společností je ochrana finančních informací i identity. Daňové ráje zpravidla nemají veřejně přístupné registry vlastníků ani akcionářů a nebývají ani ochotné spolupracovat s orgány cizích zemí při mezinárodní výměně dat a informací.

Mezi nejoblíbenější daňové ráje světa patří např. Panama, Seychely, Hong Kong, ale i Velká Británie nebo Delaware v USA. Jurisdikce se liší svými výhodami, a tedy i účely, pro které jsou vhodné.

Ano. Země, ve kterých jsou offshore společnosti nejčastěji zakládány, počítají s tím, že budou zahraniční společnosti vykonávat svou podnikatelskou činnost mimo území, kde jsou registrovány, a pro tyto účely vyčlenily speciální právní uspořádání IBC = International Business Company. Navíc tyto domovské státy usilují o pozitivní reputaci v mezinárodním společenství a požadují, aby registrované společnosti nesloužily k nezákonné činnosti.

Cena se odvíjí od dané jurisdikce. Náš ceník můžete najít na CENÍK | Afinex Group (zahranicni-spolecnosti.cz)

Zašleme objednávkový formulář, kde zadáte základní informace. V případě potřeby Vám u vyplnění můžeme asistovat. Požadavky na dokumenty se liší podle jurisdikce, seznam Vám zašleme podle konkrétní vybrané země.

Společnost obvykle obnovujeme po roce, kdy zasíláme klientům s předstihem 1-2 měsíce email s proforma fakturou za roční poplatek. Tudíž má klient dostatek času na úhradu. Změny ve struktuře jsou možné v průběhu celého roku. Pokud klient již o společnost nemá zájem, můžeme zahájit likvidaci společnosti.

Poskytujeme odborné poradenství s daňovým poradcem, který se specializuje na oblast zahraničních společností. Strukturu a zemi budete mít přímo na míru s ohledem k Vašemu způsobu podnikání.

Některé země nepožadují vedení účetnictví, jsou země požadující pouze výkaz zisků a ztrát a jsou i destinace, kde je požadována auditovaná účetní závěrka.

Po založení společnosti dodáváme naskenované dokumenty a následně i originály, které jsou apostilované. Apostila se připojuje na oficiální dokumenty jako doložka, která prokazuje ověření podpisu a razítka za účelem použití v zahraničí.

Jedná se o dosazenou osobu, pokud klient požaduje anonymitu.

Není nutné umět anglicky, ale je to výhoda. Komunikace s registračními agenty probíhá vždy skrze naši kancelář.

Vše lze vyřešit online, máme spoustu klientů po celém světě, se kterými komunikujeme emailem. Je možné se domluvit také na online schůzce, která probíhá na Vámi preferované komunikační platformě. Není tedy potřebné, aby klient někam osobně dojížděl, jelikož je pro nás prioritou rychlá a efektivní komunikace, která dokáže klientům ušetřit jejich čas.

V případě zájmu je osobní schůzka je možná v Praze či Ostravě. Pro slovenské klienty je možnost schůzky v Bratislavě nebo Žilině.

Otevření bankovního účtu je pro společnosti z některých zemí komplikovanější (typicky ostrovní offshore jurisdikce) a pro jiné země snazší. Naše kancelář je schopna nalézt platební řešení pro všechny jurisdikce, kde nabízíme založení společnosti.

Veškeré změny a nové povinnosti vždy svým klientům oznamujeme prostřednictvím emailu. Klient se tedy může věnovat svému podnikání a veškeré organizační věci nechat na nás.

Všechny změny jsme schopni zajistit, požádat o nový Výpis z rejstříku apod.

Obvykle se jedná o proces, který trvá dva týdny.