PROČ ZAKLÁDAT SPOLEČNOSTI V OFFSHORE
A ZAHRANIČNÍCH ONSHORE JURISDIKCÍCH

Existuje celá řada důvodů, proč stále více podnikatelských subjektů využívá zahraničních společností založených v offshore nebo onshore jurisdikcích. Ať už se jedná o předvídatelné a srozumitelné právní prostředí, jednoduché účetní a daňové systémy nebo lepší vymahatelnost práva, české firmy mění svá sídla nebo pouze zakládají své pobočky v zahraničí. Snižte svou administrativní zátěž, zbavte se zbytečné byrokracie a věnujte se tomu, co Vám jde nejlépe – Vaše podnikání. Pokud investujete v kryptoměnách, nabízíme naše služby spojené se založením společnosti jejímž předmětem podnikání je právě obchodování s kryptoměnami.

MEZI HLAVNÍ VÝHODY VYUŽITI OFFSHORE SPOLEČNOSTI PATŘÍ

 • Absolutní utajení informací
 • Ochrana majetku
 • Nízká nebo nulová daň z příjmu
 • Žádné dědické ani darovací daně
 • Ochrana před inflaci
 • Omezení zákonných povinností
 • Snížení provozních nákladů
 • Žádná omezení v nakládání s devizovými prostředky
 • Podpora a úlevy od lokální vlády
 • Přístup na severoamerické a evropské kapitálové trhy
 • Žádná omezení v mezinárodním obchodě
 • Daňové přiznání není požadováno
 • Žádné importní/exportní limity
 • Žádná nákladná byrokracie

AKTUALITY

Offshore Kypr

KONTAKTUJTE NÁS

Praha

Tel.: +420-234-261-939  E-mail: cz-office1@afinex.eu

Ostrava

Tel.: +420-558-713-532   E-mail: cz-office2@afinex.eu

© 2022 Afinex Group Ltd