Kypr

Společnost registrovaná na Kypru je ideálním řešením pro podnikání na území EU, ale i kdekoli jinde na světě. Kypr je řádným členem EU a místní společnosti zdaňuje sazbou 12,5 %, což patří mezi nejnižší zdanění v EU.

Aby byla společnost daňově rezidentní, musí být řízení a kontrola vykonávána na Kypru. Jeden z důležitých faktorů prokazujících, že kontrola a řízení je prováděna na Kypru je, že většina členů představenstva má bydliště na Kypru a hlavní rozhodnutí vedení společnosti jsou přijímaná na Kypru. Aby společnost mohla být považována za daňově rezidentní a využívat zdanění z právnických osob 12,5%, doporučuje se tedy jmenovat místního ředitele (rezidenta Kypru).

Požadován je minimálně jeden ředitel (fyzická nebo právnická osoba) a minimálně jeden akcionář (fyzická nebo právnická osoba). Jestliže z jakýchkoli důvodů nechcete ve společnosti figurovat jako akcionář, můžete využít službu nominee (dosazeného) akcionáře.

Náklady na založení společnosti, sídlo v Nicosii, místní sekretář, standardní dokumenty ověřené apostilačně, akciový certifikát, razítko, hlavičkové papíry a doručení kurýrem jsou EUR 3,400.

Náklady v dalších letech, tedy pronájem sídla, administration fee a místní sekretář jsou EUR 2,100 + Annual Levy EUR 350.

Všechny společnosti musí jednou ročně zpracovat a podat auditovanou účetní uzávěrku. Náklady na přípravu, podání a překlady se pohybují od EUR 1,500 výše podle náročnosti.

Volitelné služby sloužící k zachování anonymity ředitelů a akcionářů, získání daňové rezidence:

Nominee ředitel (fyzická osoba) individuální cena za tuto službu

Plná moc notářsky ověřená a apostilovaná – 350 EUR

Nominee akcionář (fyzická/právnická osoba) včetně Declaration of Trust a Instrument of Transfer of Shares stojí EUR 800 ročně.

Další volitelné služby: Registrace DPH (VAT) EUR 400.

Typ společnostiPrivate Limited
Zdanění zahraničních příjmů0% – 12,5%
Podávání daňového přiznáníAno
Standardní splacený min. kapitálEUR 1 000
Standardní akciový kapitálEUR 5 000
Minimální počet jednatelů1
Veřejně přístupný registr jednatelůAno
Minimální počet akcionářů1
Veřejně přístupný registr akcionářůAno