Panama

Panama je malý stát na pomezí Jižní a Střední Ameriky kontrolující světově významný a strategický průplav. Díky výhodné zeměpisné poloze patří panamské hospodářství k jedněm z bohatších v Latinské Americe. Místní společnosti neplatí žádnou daň z příjmů dosažených mimo Panamu a nemají ani povinnost předkládat úřadům účetní uzávěrku. Založení společnosti je snadné a rychlé – většinou netrvá déle než 2 pracovní dny.

Offshore společnost registrovaná v Panamě musí mít tři ředitele, kteří mohou být jakékoli národnosti. Jestliže z jakýchkoli důvodů nechcete ve společnosti sami figurovat jako ředitel, můžete využít službu nominee (dosazených) ředitelů.

Akcie mohou být vydány na konkrétního akcionáře (registered shares). V případech, kdy je bankovní účet nutností, ale zároveň nechcete ve společnosti figurovat ani jako akcionáři, můžete využít službu nominee (dosazeného) akcionáře.

Náklady na založení offshore společnosti v Panamě včetně sídla, registračního agenta, standardních dokumentů společnosti ověřených notářem a apostilací, akciového certifikátu, razítka a doručení kurýrem jsou EUR 2,100.

Náklady v dalších letech (sídlo, registrační agent, paušální daň) jsou EUR 1,800.

Volitelné služby sloužící k zachování anonymity ředitelů a akcionářů:

Nominee (dosazení) ředitelé – tři fyzické osoby EUR 1000 ročně

Plná moc notářsky ověřená a apostilovaná – 350 EUR

Nominee (dosazený) akcionář – fyzická/právnická osoba EUR 800 ročně (včetně Declaration of Trust notářsky ověřené a apostilované)

Typ společnostiNon-resident
Zdanění zahraničních příjmůNe
Podávání daňového přiznáníNe
Standardní splacený min. kapitálUS$ 1
Standardní akciový kapitálUS$ 10 000
Minimální počet jednatelů3
Veřejně přístupný registr jednatelůAno
Minimální počet akcionářů1
Veřejně přístupný registr akcionářůNe