Seychely

Typický a velice populární daňový ráj nacházející se v Indickém oceánu, východně od Afriky, severně od Madagaskaru. Společnosti neplatí žádnou daň ze svých příjmů dosažených kdekoli na světě a nemají povinnost předkládat úřadům účetní uzávěrku. Založení společnosti je snadné a rychlé – většinou netrvá déle než týden.

Seychelská offshore společnost musí mít alespoň jednoho ředitele. Jestliže z jakýchkoli důvodů nechcete ve společnosti figurovat jako ředitel, můžete využít službu nominee (dosazeného) ředitele. Akcie musí být vydány na konkrétního akcionáře (registered shares). V případech, kdy nechcete ve společnosti figurovat ani jako akcionáři můžete využít službu nominee (dosazeného) akcionáře.

Náklady na založení seychelské offshore společnosti včetně sídla, registračního agenta, standardních dokumentů společnosti ověřených notářem a apostilací, akciového certifikátu, razítka a doručení kurýrem jsou pouze EUR 1,500.

Náklady v dalších letech (sídlo, registrační agent, paušální daň) jsou EUR 1,400.

Volitelné služby sloužící k zachování anonymity ředitelů a akcionářů:

Nominee (dosazený) ředitel – fyzická osoba EUR 800 ročně

Plná moc notářsky ověřená a apostilovaná – 350 EUR

Nominee (dosazený) akcionář – fyzická/právnická osoba EUR 800 ročně (včetně Declaration of Trust notářsky ověřené a apostilované)

Typ společnostiIBC
Zdanění zahraničních příjmůNe
Podávání daňového přiznáníNe
Standardní splacený min. kapitálUS$ 1
Standardní akciový kapitálUS$ 100 000
Minimální počet jednatelů1
Veřejně přístupný registr jednatelůNe
Minimální počet akcionářů1
Veřejně přístupný registr akcionářůNe