Švýcarsko

Velice prestižní lokalita pro založení společnosti. Ve Švýcarsku doporučujeme založit buď běžnou GmbH, AG nebo pobočku zahraniční společnosti (např. Hong Kong Ltd společnosti). Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma variantami je způsob, jakým je pak řešeno zdanění dividend. Dividendy společnosti vyplacené akcionářům podléhají ve Švýcarsku srážkové dani, zatímco dividendy vyplacené švýcarskou pobočkou zahraniční společnosti srážkové dani ve Švýcarsku nepodléhají. Dále, standardní akciový kapitál ve výši CHF 20,000 (pro GmbH), CHF 50,000 (pro AG) musí být v případě běžné švýcarské společnosti složen ve Švýcarsku (např. do notářské úschovy) ještě před založením společnosti, v případě zakládání pobočky zahraniční společnosti tento požadavek neplatí.

Švýcarské společnosti platí federální, kantonální a obecní daně, které se v celkovém součtu pohybují mezi 11 % až 24 % v závislosti na lokalitě. Nejnižší zdanění nabízí kanton Zug.

Minimálně jeden z ředitelů musí být švýcarským rezidentem (můžeme zajistit), akcionář/i mohou být jak fyzické, tak i právnické osoby z jakékoli země. Všechny společnosti musí vést účetnictví a podávat daňová přiznání (můžeme zajistit).

Náklady na založení švýcarské společnosti, sídlo, standardní dokumenty, akciový certifikát, razítko a doručení kurýrem jsou EUR 16,100.

Náklady v dalších letech, tedy pronájem sídla a administration fee jsou EUR 10,400.

Volitelné služby:

Nominee ředitel (švýcarský rezident), jedna generální plná moc (POA) ověřená notářem a apostilací, nedatovaná rezignace nominee ředitele stojí EUR 4,000 ročně.

Nominee akcionář (fyzická/právnická osoba), Declaration of Trust ověřená notářem a apostilací stojí EUR 1,000 ročně.

Typ společnostiAG/GmbH
Zdanění zahraničních příjmů11% – 24%
Podávání daňového přiznáníAno
Standardní splacený min. kapitálCHF 20,000 / 50,000
Standardní akciový kapitálCHF 20,000 / 50,000
Minimální počet jednatelů1
Veřejně přístupný registr jednatelůAno
Minimální počet akcionářů1
Veřejně přístupný registr akcionářůAno