Velká Británie

Požadován je minimálně jeden ředitel (musí být alespoň jedna fyzická osoba), Pokud je ředitelů více, mohou to být i právnické osoby, ale jedna vždy musí být fyzická osoba, jeden sekretář (běžně zajišťujeme pro všechny společnosti) a minimálně jeden akcionář (fyzická nebo právnická osoba). Standardní akciový kapitál je GBP 1,000, minimální splacený kapitál je GBP 1. Každá společnost musí jednou ročně zpracovat a podat Accounts a podle dosaženého zisku pak zaplatit daň z přijmu ve výši 19 % – 25 %. Jakmile obrat společnosti překročí částku GBP 85,000 musí společnost požádat o registraci k DPH. Zpracování a podání Accounts na Island Revenue a Companies House zajišťujeme po dohodě. Minimální poplatek je EUR 700.

Náklady na založení společnosti ve Velké Británií, sídlo v Londýně, místní sekretář, standardní dokumenty (Certificate of Fact s apostilací), akciový certifikát, razítko a doručení kurýrem jsou EUR 2,000.

Náklady v dalších letech, tedy pronájem sídla, administration fee a místní sekretář jsou EUR 1,600.

Volitelné služby sloužící k zachování anonymity ředitelů a akcionářů:

Nominee ředitel (fyzická osoba) stojí EUR 800 ročně

Plná moc notářsky ověřená a apostilovaná – 350 EUR

Nominee akcionář (fyzická nebo právnická osoba), Declaration of Trust ověřená notářem a apostilací stojí EUR 800 ročně

Typ společnostiLTD
Zdanění zahraničních příjmů19% – 25%
Podávání daňového přiznáníAno
Standardní splacený min. kapitálGBP 1
Standardní akciový kapitálGBP 1,000
Minimální počet jednatelů1
Veřejně přístupný registr jednatelůAno
Minimální počet akcionářů1
Veřejně přístupný registr akcionářůAno