PROČ ZAKLÁDAT SPOLEČNOSTI V OFFSHORE
A ZAHRANIČNÍCH ONSHORE JURISDIKCÍCH

Existuje celá řada důvodů, proč stále více podnikatelských subjektů využívá zahraničních společností založených v offshore nebo onshore jurisdikcích. Ať už se jedná o předvídatelné a srozumitelné právní prostředí, jednoduché účetní a daňové systémy nebo lepší vymahatelnost práva, české firmy mění svá sídla nebo pouze zakládají své pobočky v zahraničí. Snižte svou administrativní zátěž, zbavte se zbytečné byrokracie a věnujte se tomu, co Vám jde nejlépe – Vaše podnikání. Pokud investujete v kryptoměnách, nabízíme naše služby spojené se založením společnosti jejímž předmětem podnikání je právě obchodování s kryptoměnami.

MEZI HLAVNÍ VÝHODY VYUŽITI OFFSHORE SPOLEČNOSTI PATŘÍ

 • Absolutní utajení informací
 • Ochrana majetku
 • Nízká nebo nulová daň z příjmu
 • Žádné dědické ani darovací daně
 • Ochrana před inflaci
 • Omezení zákonných povinností
 • Snížení provozních nákladů
 • Žádná omezení v nakládání s devizovými prostředky
 • Podpora a úlevy od lokální vlády
 • Přístup na severoamerické a evropské kapitálové trhy
 • Žádná omezení v mezinárodním obchodě
 • Daňové přiznání není požadováno
 • Žádné importní/exportní limity
 • Žádná nákladná byrokracie

AKTUALITY

Kypr – aktuální informace

Annual Levy 2022 Kyperské úřady nedávno odhlasovaly pozměňovací návrhy týkající se pokuty uložené za pozdní předložení ročních výkazů (HE32). Společnostem, které včas nepředloží roční výkaz bude snížena maximální pokuta z 500 EUR na 150 EUR. Dále byl prodloužen termín úhrady Annual Levy 2022 do 31.12.2022 bez uložení jakékoliv sankce. Registr konečných vlastníků Odbor rejstříku obchodních společností Ministerstva energetiky, obchodu a průmyslu informuje podnikatelskou veřejnost, že zápis do Rejstříku konečných vlastníků pro firmy bude pokračovat i po 31.07. 2022. Doba implementace konečného řešení ještě není určena a ministerstvo se k ní ještě vyjádří. Společnostem, které dosud nesplnily své povinnosti aktualizovat Registr konečných vlastníků na základě ustanovení směrnice KDP112 / 2021 se doporučuje, aby si pospíšily. Automaticky se budou implementovat ustanovení článku 11 směrnice, která počítá s uvalením finančního postihu na společnost a každého jejího úředníka za nedodržení příslušných ustanovení směrnice, jakož i ustanovení čl. 61A odst. 10 písm. f) bod i) zákona o prevenci a potírání praní špinavých peněz z roku 2007, který stanoví, že nesplnění povinnosti předkládat informace o skutečných vlastnících společností představuje trestný čin.

KONTAKTUJTE NÁS

Praha

Tel.: +420-234-261-939  E-mail: cz-office1@afinex.eu

Ostrava

Tel.: +420-558-713-532   E-mail: cz-office2@afinex.eu

© 2022 Afinex Group Ltd