Kyperské úřady nedávno odhlasovaly pozměňovací návrhy týkající se pokuty uložené za pozdní předložení ročních výkazů (HE32). Společnostem, které včas nepředloží roční výkaz bude snížena maximální pokuta z 500 EUR na 150 EUR.

Dále byl prodloužen termín úhrady Annual Levy 2022 do 31.12.2022 bez uložení jakékoliv sankce.