Annual Levy 2022
Kyperské úřady nedávno odhlasovaly pozměňovací návrhy týkající se pokuty uložené za pozdní předložení ročních výkazů (HE32). Společnostem, které včas nepředloží roční výkaz bude snížena maximální pokuta z 500 EUR na 150 EUR.

Dále byl prodloužen termín úhrady Annual Levy 2022 do 31.12.2022 bez uložení jakékoliv sankce.

Registr konečných vlastníků
Odbor rejstříku obchodních společností Ministerstva energetiky, obchodu a průmyslu informuje podnikatelskou veřejnost, že zápis do Rejstříku konečných vlastníků pro firmy bude pokračovat i po 31.07. 2022. Doba implementace konečného řešení ještě není určena a ministerstvo se k ní ještě vyjádří. Společnostem, které dosud nesplnily své povinnosti aktualizovat Registr konečných vlastníků na základě ustanovení směrnice KDP112 / 2021 se doporučuje, aby si pospíšily. Automaticky se budou implementovat ustanovení článku 11 směrnice, která počítá s uvalením finančního postihu na společnost a každého jejího úředníka za nedodržení příslušných ustanovení směrnice, jakož i ustanovení čl. 61A odst. 10 písm. f) bod i) zákona o prevenci a potírání praní špinavých peněz z roku 2007, který stanoví, že nesplnění povinnosti předkládat informace o skutečných vlastnících společností představuje trestný čin.