Příspěvky od afinex

Kypr – aktuální informace

Annual Levy 2022
Kyperské úřady nedávno odhlasovaly pozměňovací návrhy týkající se pokuty uložené za pozdní předložení ročních výkazů (HE32). Společnostem, které včas nepředloží roční výkaz bude snížena maximální pokuta z 500 EUR na 150 EUR.

Dále byl prodloužen termín úhrady Annual Levy 2022 do 31.12.2022 bez uložení jakékoliv sankce.

Registr konečných vlastníků
Odbor rejstříku obchodních společností Ministerstva energetiky, obchodu a průmyslu informuje podnikatelskou veřejnost, že zápis do Rejstříku konečných vlastníků pro firmy bude pokračovat i po 31.07. 2022. Doba implementace konečného řešení ještě není určena a ministerstvo se k ní ještě vyjádří. Společnostem, které dosud nesplnily své povinnosti aktualizovat Registr konečných vlastníků na základě ustanovení směrnice KDP112 / 2021 se doporučuje, aby si pospíšily. Automaticky se budou implementovat ustanovení článku 11 směrnice, která počítá s uvalením finančního postihu na společnost a každého jejího úředníka za nedodržení příslušných ustanovení směrnice, jakož i ustanovení čl. 61A odst. 10 písm. f) bod i) zákona o prevenci a potírání praní špinavých peněz z roku 2007, který stanoví, že nesplnění povinnosti předkládat informace o skutečných vlastnících společností představuje trestný čin.